פישמן מיימון 16, תל אביב

סטטוס הפרויקט: זכייה במכרז דיירים