קניון גבעתיים

סטטוס הפרויקט: הושלם
  • ייעוד הפרויקט תוספת קומת משרדים.
  • היזם קבוצת עזריאלי בע"מ.
  • אדריכלות נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים.
  • ניהול ופיקוח קבוצת עזריאלי בע"מ.
  • קונסטרוקציה י.דוד מהנדסים יועצים בע"מ.

קניון גבעתיים מקבוצת עזריאלי כולל מרכז מסחרי ובילוי ובניין משרדים. בפרויקט זה נדרשה חברת ברוש לבנות קומה חדשה בשטח של כ-1500 מ"ר, מעל מבנה המשרדים הקיים למטרת הקמת משרדים חדשים ומרפאות. במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות הריסה, עבודות בניה ועבודות גמר באזורים הציבוריים, כולל חיבור המערכות החדשות למערכות הקיימות של הקניון. העבודות בוצעו תוך כדי פעילות סדירה של הקניון ומבנה המשרדים ולשם כך חלק ניכר מהן בוצעו בשעות הלילה.

1109 6801 1512987961
1109 6812 1512987962
1109 6813 1512987962