הקניון הגדול פתח תקווה

סטטוס הפרויקט: הושלם
  • ייעוד הפרויקט תוספת קומה מסחרית וקומות חניונים בשטח של כ-33,000 מ"ר.
  • היזם אבנת בע"מ.
  • אדריכלות יסקי מור סיון אדריכלים ומתכנני ערים.
  • ניהול ופיקוח אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ.
  • קונסטרוקציה ש.בן אברהם מהנדסים בע"מ.

תוספת קומה מסחרית בקניון בשטח של כ-14,000 מ"ר, תוספת מפלסי חניה בחניון המערבי - חניון מוטה גור בשטח של כ-19,000 מ"ר  והעתקה של מרכז אנרגיה על גג המבנה. בוצעו עבודות הריסה ועבודות שלד, הכוללות בנית פירי מעליות וחדרי מדרגות, עבודות קונסטרוקציית פלדה  וחיפוי תקרות וקירות המבנה החדש באלמנטים מבודדים. במסגרת עבודות הקונסטרוקציה המורכבות הועתקה כיפת זכוכית מהמבנה הקיים, והועברה למקומה בקומה החדשה. בוצעו עבודות גמר שונות ומורכבות, הן באופן הביצוע והן בשימוש בחומרי גמר מגוונים. כל העבודות בוצעו תוך כדי פעילות שוטפת וסדירה של הקניון על כל שטחי המסחר והחניה אשר בו.

1109 6570 1527412471
1109 6578
1109 6557 1527412472
1109 6621 1527412472
1109 6612 1527412473
1109 6589 1527412473
1109 6704 1527412473
1109 6664 1527412473
1109 6716
1109 6764 1527412474
1109 6751
1109 6706
1109 6694 1527412475
1109 6779 1527412475
1109 6791 1527412475
1109 6756
1109 6796 1527412476
1109 6538 1527412455
1109 6552 1527412455
1109 6544
1109 6531 1527412456