בלוך 34, תל אביב

סטטוס הפרויקט: בתהליכי הגשה
התקשרו לפרויקט: *6339
  • סוג בניין מגורים
bloch 34 c02 night 0
bloch 36 c01 0